گردهمایی عاملین توسعه خوشه های صنعتی سراسر کشور

گردهمایی عاملین توسعه خوشه های صنعتی سراسر کشور  

 

 گردهمایی عاملین توسعه خوشه های صنعتی سراسر کشور که در روزهای اول و دوم بهمن ماه 93 ، با حضور عاملین توسعه خوشه های صنعتی فعال سراسر کشور و مسئولین سازمان صنایع کوچک برگزار شد.

در طی این دوره سخنرانان به ارائه تجربیات خود در مورد شکل دادن خوشه های صنعتی و ایجاد راه حلهای مختلف برای مشکلات و لزوم نگاه به صادرات پرداختند. در بخش دیگر نیز سخنرانان به بررسی مشکلات حال حاضر خوشه ها و لزوم اصلاح قوانین و آیین نامه ها و ایجاد یک انجمن برای حمایت صنفی از عاملین توسعه اشاره کردند.  لازم به ذکر است، عاملین توسعه خوشه محصولات کنجدی و خوشه سنگ استان یزد نیز در این همایش حضور داشتند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران